Vol met interessante blogartikelen

Blog

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid wat letterlijk vraag naar arbeid betekent is een alom bekend begrip. Je hoort momenteel dat het goed gaat met de economie en dat de werkgelegenheid daardoor toeneemt. Hoe hoog of laag de werkgelegenheid op een bepaald moment is hangt af van verschillende factoren. Als het goed gaat met de economie gaan mensen meer besteden daardoor neemt de vraag bij bedrijven toe en zij hebben vervolgens weer meer personeel nodig en omgekeerd is hetzelfde het geval. De werkgelegenheid is dus afhankelijk van economische groei of krimp.

Vacatures

Er zijn veel openstaande vacatures in Nederland er staan echter nog enorm veel werklozen geregistreerd. Blijkbaar zijn de aangeboden vacatures niet passend genoeg voor de betreffende werklozen. Ieder kwartaal zijn er wel een flink aantal werklozen die weer een nieuwe baan vinden. Om weer werk te vinden zijn er verschillende manieren om dit te doen. In veel gevallen vinden mensen werk via een uitzendbureau. Nadat je hebt ingeschreven en je wensen kenbaar zijn gemaakt gaan de recruiters voor je aan de slag om een passende werkgever en zo dus een baan voor je te vinden. Zelf op zoek gaan op de talloze vacature sites is ook een optie. Je zoekt bijvoorbeeld op operator vacatures in een bepaalde regio en er zal een lijst aan passende banen in die sector verschijnen. Vaak kan je dan direct solliciteren bij het betreffende bedrijf. Maar veel bedrijven kiezen er ook voor om alles in eerste instantie uit te besteden. Pas in een later stadium kom je dan in contact met de eigenlijke werkgever. Staat de gewenste vacature er niet tussen en je wilt wel graag bij dat bedrijf werken? Een open sollicitatie is dan zeker een mogelijkheid om eventueel later nog benaderd te worden. Je sollicitatie zal dan normaal gesproken bij het desbetreffende bedrijf in de database blijven totdat er een geschikte vacature gevonden is.

Prognose werkgelegenheid de komende jaren

De werkgelegenheid is op dit moment groeiende maar hoe ontwikkelt het zich de komende jaren? Tot in ieder geval 2022 worden grote tekorten op de arbeidsmarkt verwacht. De werkgelegenheid groeit en daarnaast moet onder andere pensionering van grote groepen medewerkers worden opgevangen. Vooral aan technici en zorgpersoneel is gebrek. In bepaalde sectoren zal de vraag naar personeel dus groter zijn dan het aanbod. De werkgelegenheid in de bouwsector zal nog onzeker zijn. De vraag naar woningen is enorm maar door de onzekerheid van met name de stikstofproblematiek heerst in deze sector nog veel onduidelijkheid.

Geef een reactie